Kiểm tra thư mới mà không cần đăng nhập Gmail

Kiểm tra thư mới mà không cần đăng nhập Gmail. Bạn sẽ thấy công việc kiểm tra email mới ( sử dụng Gmail) đơn giản hơn bao giờ hết với thủ thuật này.

Việc kiểm tra thư mới khi sử dụng Gmail sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với thủ thuật bên dưới. Bạn sẽ không còn phải truy cập Gmail thường xuyên để kiểm tra thư mới nữa.

Nhớ đăng nhập Gmail nhé.

Kiểm tra thư mới trên trình duyệt Chrome & Cốc Cốc với add-on Trình kiểm tra thư của Google

Bước 1: Các bạn truy cập theo đường dẫn sau: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-mail-checker/mihcahmgecmbnbcchbopgniflfhgnkff

Bước 2: Nhấn nút Miễn phí.

Bước 3: Một cửa sổ xác nhận hiện lên, các bạn nhấn nút Thêm.

Bước 4: Cài đặt add-on Trình kiểm tra thư của Google thành công sẽ có một biểu tượng Gmail góc bên phải trên cùng của trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc như hình dưới. Bạn sẽ thấy thông báo có thư Gmail mới ở đây.

Kiểm tra thư mới mà không cần đăng nhập Gmail trên Chrome & Cốc Cốc

Kiểm tra thư mới trên trình duyệt Firefox với add-on Gmail™ Notifier Plus

Bước 1: Các bạn truy cập theo đường dẫn sau: https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/fastest-notifier-for-gmail/

Bước 2: Nhấn nút Add to Firefox.

Bước 3: Một cửa sổ xác nhận hiện ra các bạn nhấn nút Cài đặt ngay.

Bước 4: Cài đặt add-on Gmail™ Notifier Plus thành công sẽ có một biểu tượng Gmail góc bên phải trên cùng của trình duyệt Firefox như hình dưới. Bạn sẽ thấy thông báo có thư Gmail mới ở đây.

Kiểm tra thư mới mà không cần đăng nhập Gmail trên Firefox

Chúc các bạn check Gmail thuận tiện hơn với những add-on này!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *