Hướng dẫn gửi và nhận thư bằng Yahoo! mail tiếng Việt

Hướng dẫn gửi và nhận thư bằng Yahoo! mail tiếng Việt. Yahoo mail là một trong những dịch vụ email tốt nhất hiện nay của Yahoo. Bạn biết dùng Yahoo mail chưa?

Bạn có tài khoản Yahoo! mail chưa. Xem hướng dẫn cách tạo Yahoo mail! nhanh nhất

Hướng dẫn nhận thư bằng Yahoo mail

Để nhận email bằng Yahoo mail, bạn cần cung cấp cho người gửi địa chỉ Yahoo mail của bạn ( chú ý phân biệt @yahoo.com hoặc @yahoo.com.vn)

Sau khi nhận được thông báo người gửi đã gửi email cho bạn, bạn truy cập hòm thư Yahoo mail của bạn theo đường dẫn sau: https://login.yahoo.com/config/mail?&.src=ym&.intl=vn

Đăng nhập với tài khoản Yahoo của bạn, click vào phần Hộp thư đến để xem tất cả email trong hòm thư của bạn.

Chú ý: Đôi khi bạn nên kiểm tra phần Thư rác, vì đây là phần tự động lọc thư rác của Yahoo, nhưng đôi khi cũng có thể có chút nhầm lẫn.

Hướng dẫn nhận thư bằng Yahoo! mail

Hướng dẫn gửi thư bằng Yahoo! mail

Bước 1: Đăng nhập hòm thư Yahoo mail của bạn theo đường dẫn sau: https://login.yahoo.com/config/mail?&.src=ym&.intl=vn

Bước 2: Click vào nút Viết thư.

Hướng dẫn gửi thư bằng Yahoo! mail

Bước 3: Cửa sổ soạn email hiện ra. Trong đó:

  • Đến: Nhập địa chỉ email người nhận ở đây.
  • Tiêu đề: Tiêu đề email.
  • Khung ngay bên dưới là nơi bạn nhập nội dung email.

Soạn email xong bạn nhấn nút Gửi.

Vậy là bạn đã gửi email bằng Yahoo! mail thành công rồi đó.

Hướng dẫn gửi thư bằng Yahoo! mail

Chúc bạn thành công!!!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *