Lệnh, mã game đế chế xanh AOE 1 tổng hợp

Lệnh, mã game đế chế xanh AOE 1 tổng hợp. Có ngay 1000 thực, 1000 gỗ, 1000 vàng, 1000 đá, xây nhà nhanh, xin dân, quân nhanh… Tất cả lệnh AOE 1 có hết ở đây.

Cách bật chế độ chơi mã lệnh trong game AOE 1

Đầu tiên, để sử dụng được mã lệnh trong game AOE 1, khi tạo game bạn vào Settings, tích vào ô vuông bên trái phần Enable Cheating. Khi chơi game bạn nhấn nút Enter rồi nhận lệnh vào khung hiện ra nhé.

Cách để sử dụng được lệnh trong game đế chế xanh AOE 1Cách để sử dụng được lệnh trong game đế chế xanh AOE 1

Tổng hợp lệnh, mã game đế chế xanh AOE 1

Lưu ý: Không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • Pepperoni Pizza: có ngay 1000 thịt
 • Coinage: có ngay 1000 vàng
 • Woodstock: có ngay 1000 gỗ
 • Quarry: có ngay 1000 đá
 • Stormbilly: có ngay robo
 • Big Momma: có ngay ôtô trắng
 • Pow: có ngay em bé bắn súng
 • Photon Man: có ngay người máy
 • BigDaddy: có ngay ôtô đen
 • Convert This!: Biến phù thuỷ thường thành phù thuỷ sét
 • King Arthur: Biến chim thành rồng
 • Grantlinkspence: Biến thú vật (nai, voi…) thành thần
 • Black Rider: Biến ngựa bắn tên đời 4 khi chết thành máy bắn đá thần
 • ICBM: Giúp pháo bẹt bắn tên được xa( 90+9)
 • Big Bertha: Giúp xe bắn đá bắn được xa hơn và nhanh hơn
 • Hoyohoyo: Giúp phù thuỷ chạy nhanh hơn và máu tăng lên 600
 • Dark Rain: Giúp cung Composite Bowman (Lính đứng thứ 2 trong nhà cung) đi được trên biển
 • Flying Dutchman: Giúp thuyền có thể đi trên đất liền
 • Resign: Thua ngay
 • Homerun: Thắng ngay
 • Reveal map: Xoá sương mù
 • No Fog: Nhìn thấy quân địch
 • Steroids: Xây nhanh
 • E=mc2 trooper: có ngay Photon Man
 • Jack Be Nimble: pháo bắn đá bắn ra đạn là hình nông dân hoặc hình con bò sữa

Tổng hợp lệnh, mã game đế chế xanh AOE 1Lệnh xin robot, pow và ô tô trong game đế chế xanh AOE 1

Chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng lạm dụng lệnh quá nha!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top