Cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất qua số điện thoại

Cách lấy lại mật khẩu ( password) Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất. Nhiều khi bạn vô tình quên hoặc làm mất mật khẩu Gmail. Xem cách đặt lại mật khẩu ở đây.

Việc quên mật khẩu khi sử dụng các tài khoản trực tuyến nào là việc quá bình thường. Và các dịch vụ trực tuyến luôn hỗ trợ bạn lấy lại mật khẩu một cách dễ dàng. Gmail cũng vậy, xem hướng dẫn cách lấy lại, đặt lại mật khẩu Gmail bên dưới nhé.

Lưu ý: Để có thể áp dụng cách lấy lại mật khẩu Gmail qua số điện thoại bạn phải đã từng khai báo số điện thoại với Gmail

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất

Bước 1: Các bạn click vào link sau: https://accounts.google.com/

Bước 2: Nhấn vào dòng Bạn cần trợ giúp?

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất

Bước 3: Bạn tích vào hình tròn dòng đầu tiên Tôi không biết mật khẩu của mình rồi nhấn nút Tiếp tục.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất

Bước 4: Xuất hiện không nhập địa chỉ email. Bạn nhập tên Gmail bị mất hoặc quên của bạn vào khung đó rồi nhấn nút Tiếp tục.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất

Bước 5: Nhấn nút Tôi không biết.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất

Bước 6: Tích vào hình tròn bên cạnh dòng tin nhắn văn bản ( SMS) rồi nhấn nút Tiếp tục.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất

Bước 7: Lúc này sẽ có một tin nhắn chứa mã xác minh được gửi về điện thoại của bạn.

Bạn nhập mã xác minh này vào khung Nhập mã đó vào đây rồi nhấn nút Tiếp tục.

Lưu ý: Nếu chưa nhận được tin nhắn chứa mã xác minh thì bạn nhấn chữ thử lại bên dưới nút Tiếp tục.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất

Bước 8: Nhập mật khẩu mớixác nhận mật khẩu mới sau đó nhấn nút Đặt lại mật khẩu.

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất

Bước 9: Thông báo đặt lại mật khẩu Gmail xong, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập Gmail của mình rồi đó.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc mất nhanh nhất

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top